TRAPELLA

ésser de la pell del diable SV, (ésser) entremaliat (R-M)

El més petit dels germans és de la pell del diable; no se’l pot suportar / Fa moltes malifetes: és de la pell del dimoni (També s’usa amb el nom dimoni) (R-M, *)

ésser de la pell de Barrabàs, ésser de la pell de Judes, no tenir pensament bo

mala bua (p.ext.)