TRANUITAR

passar la nit en blanc SV, passar la nit sense dormir (IEC)

Passa la nit en blanc d’una taverna a l’altra (R-M)

passar la nit en clar, no poder aclucar l’ull, fer la vetlla

anar de copes (p.ext.), de tranuita (p.ext.)