TRANSICIÓ

de transició SP, intermediari / en un punt intermedi (Fr, *)

Els seus terrenys són de transició entre tots dos països

de pas (p.ext.)