TRANSEÜNT

anants i vinents SCoord, gent que va i ve / transeünts (R-M, IEC)

Un carrer amb tants anants i vinents és molt animat / Una gran munió d’anants i vinents omplien el passeig / Els dies de vacances les rambles s’omplen més que mai d’anants i vinents (R-M, R-M, *)