TRANQUIL

com una bassa d’oli SAdv, sense que res en torbi la tranquil·litat / es diu de la mar calma, o per extensió, de qualsevol altra cosa en calma (IEC, EC)

Quan ell no hi és, la casa està com una bassa d’oli, car tot ho somou i altera / Aquella classe està com una bassa d’oli; els alumnes fan l’examen en absolut silenci (R-M)

una bassa d’oli (p.ext.)

cor net i cap dret SCoord, amb la consciència neta i la seguretat de no poder ésser blasmat amb raó (EC)

Se’n va anar de la reunió cor net i cap dret

tenir la consciència neta, tenir el cor net

tenir la consciència tranquil·la (p.ext.)

deixar (algú) en pau SV, deixar tranquil, cessar de molestar o importunar (A-M)

Deixa el teu germà en pau d’una vegada! / Aneu-vos-en: deixeu-me en pau / Deixa’l estar en pau, no el molestis, que té molta feina (També s’usa amb la forma deixar estar (algú) en pau) (*, EC, *)

deixar estar (algú), deixar respirar (algú), deixar viure (algú), fes-te frare

no deixar parar (algú) un instant (ant.), estar en pau (inv.)

deixar estar (algú) SV, deixar tranquil algú, cessar de molestar-lo o importunar-lo

Ha deixat estar el gos quan aquest li ha ensenyat les dents / Si no vols que li digui res, deixa’l estar i no l’amoïnis més (Sovint s’usa amb el complement en forma pronominal) (R-M)

deixar (algú) en pau, deixar viure (algú), deixar respirar (algú)

deixar respirar (algú) SV, deixar algú reposar d’un treball fatigós, gaudir d’una treva o d’un alleujament enmig d’un treball, fatic, pena, etc. per retrobar el repòs, la pau, la calma

Després de tants dies de concentració, deixa respirar els jugadors una miqueta i dóna’ls festa aquesta tarda / Pleguem: deixeu-me respirar una estona / La feina no em deixa respirar, no tinc cap dia lliure fins d’aquí a dues setmanes (S’usa generalment en contextos negatius i en oracions amb el verb en mode imperatiu) (*, EC, *)

deixar viure (algú), deixar (algú) en pau, deixar estar (algú)

no deixar parar (algú) un instant (ant.)

deixar viure (algú) SV, deixar algú reposar d’un treball fatigós, gaudir d’una treva o d’un alleujament enmig d’un treball, fatic, pena, etc., per retrobar el repòs, la pau, la calma

La feina no deixava viure la Maria / Deixa’l viure que ja és grandet (S’usa generalment en contextos negatius i en oracions amb el verb en mode imperatiu)

deixar respirar (algú), deixar (algú) en pau, deixar estar (algú)

no deixar parar (algú) un instant (ant.), no viure ni deixar viure (ant.), això no és viure (ant.)

dormir descansat SV, estar tranquil, no témer el que pugui esdevenir-se (IEC)

És una bona persona i pot dormir descansat

dormir segur, poder dormir tranquil

tenir el cor net (p.ext.), tenir la consciència neta (p.ext.), tenir les mans netes (p.ext.)

dormir segur SV, estar tranquil, no témer el que pugui esdevenir-se (IEC)

Pots dormir segur, que has fet el que havies de fer

dormir descansat, poder dormir tranquil

tenir el cor net (p.ext.), tenir la consciència neta (p.ext.), tenir les mans netes (p.ext.)

en sana pau SP, en completa tranquil·litat (A-M)

Va confessar els pecats comesos i va quedar en sana pau

estar en pau

estar en pau SV, estar tranquil

Des que el vas avisar perquè no em molestés més, estic en pau (També s’usa amb els verbs quedar, restar, etc.)

en sana pau

deixar (algú) en pau (inv.), en pau (p.ext.)

fresc com una rosa SA, molt fresc / que no s’immuta fàcilment (R-M, *)

Tant que patíem perquè trigava, i mireu-lo: ara arriba fresc com una rosa, tranquil i feliç (També s’usa ometent l’adjectiu) (R-M)

fresc com la rosada, ésser un fresc

quedar tan ample SV, quedar-se molt tranquil

El pare li va dir que el que havia fet no estava bé, però ell es va quedar tan ample / Va dir tot el que havia de dir i va quedar ben ample (També s’usa amb la forma quedar ben ample)

quedar fred (p.ext.), prendre’s (alguna cosa) a la fresca (p.ext.), com aquell qui res (p.ext.)

tenir la consciència tranquil·la SV, tenir la convicció íntima d’haver obrat bé (EC)

El seu avi deia que, per tenir la consciència tranquil·la, calia actuar segons els propis criteris / Visc amb la consciència tranquil·la (També s’usa amb la forma amb la consciència tranquil·la)

tenir la consciència neta (p.ext.), cor net i cap dret (p.ext.), poder dormir tranquil (p.ext.)

tenir un bon pedrer SV, ésser molt tranquil, no preocupar-se de les contrarietats (A-M)

S’ha quedat a l’atur, però té un bon pedrer i això no el preocupa

tenir un bon païdor

tenir un ventrell que tot ho paeix (p.ext.)