TRAMPÓS

ésser un mafiós SV, jugar, actuar, amb trampes, amb trucs il·lícits, actuar deslleialment

No sé pas d’on deu treure tants diners. Jo crec que és un mafiós (També s’usa amb la forma ésser molt mafiós)

ésser un pirata

cavaller d’indústria (p.ext.)

ésser un pirata SV, jugar, actuar, amb trampes, amb trucs il·lícits; actuar deslleialment

Aquest home és un pirata, no et refiïs d’ell

ésser un mafiós

cavaller d’indústria (p.ext.)

ANT

jugar net SV, jugar sense fer trampa (R-M)

Entre nosaltres és norma jugar net; no volem tramposos (R-M)

jugar brut (ant.), carregar els daus (ant.)