TRAMITANT-SE

en tràmit SP, pendent de resolució (R-M)

La teva demanda és en tràmit; aviat serà aprovada (S’usa normalment amb els verbs estar i tenir) (R-M)

en marxa

en cartera (p.ext.), en estudi (p.ext.)