TRAGINER

anar al tragí SV, fer de traginer (IEC)

El seu pare anava al tragí, era d’una família modesta