TRADUCTOR

intèrpret jurat SN, intèrpret que en els tribunals o jutjats tradueix declaracions o oficis (IEC)

Durant el judici necessitarem un intèrpret jurat (També s’usa amb el nom traductor)