TRADICIONALMENT

a l’antiga SP, com es feia en temps passat / a la manera antiga (R-M, IEC)

Ell no és gens partidari de la intervenció de l’home en les feines de la llar si la dona també treballa fora; no m’estranya, perquè ja sé que pensa a l’antiga, que no segueix el ritme del nostre temps / L’habitació on dormia l’àvia estava decorada a l’antiga (R-M, *)

a l’antigor, a l’antigalla

passat de moda (p.ext.), d’època (p.ext.)

a l’antigalla SP, com es feia en temps passat / a la moda de l’antigor (R-M, IEC)

La casa està parada a l’antigalla, amb mobles feixucs i sense cap gràcia; caldria renovar-ho tot (R-M)

a l’antigor, a l’antiga

a l’antigor SP, a la moda o manera antiga (IEC)

No sap seguir el corrent de les circumstàncies; tot ho fa a l’antigor; sembla més vell que no és / És un home educat a l’antigor (R-M)

a l’antiga, a l’antigalla

a la nostrada SP, segons les formes que són característiques de la terra de cadascú / a la manera nostra (R-M, IEC)

Cal procurar que les festes majors es facin a la nostrada; les formes forasteres no han de desplaçar les nostres tradicions / Vam cuinar l’escudella a la nostrada (R-M)

a la manera de (p.ext.)

des de sempre SP, des d’antic, tradicionalment (IEC)

Això ho fem així des de sempre / És una família apreciada al poble des de sempre