TRADICIONAL

fet a l’antiga SA, que té idees i concepcions pròpies de temps passats

És un home fet a l’antiga, no li parlis de casar-se pel civil

pastat a l’antiga

pastat a l’antiga SA, que té idees i concepcions pròpies de temps passats

És un home pastat a l’antiga i no accepta les relacions entre homosexuals

fet a l’antiga