TRACTAR

donar llibertats (a algú) SV, permetre un tracte de molta familiaritat (EC)

Si vas donant llibertats als treballadors, t’acabaran prenent el pèl / No li donis tantes llibertats, que després no et respectarà (També s’usa amb el verb concedir i amb els quantificadors massa, més, tant, etc. en posició prenominal) (*, EC)

donar llibertat (a algú) (v.f.), permetre’s llibertats (inv.), prendre’s llibertats (inv.)

fer diferències SV, donar tractaments desiguals subjectivament a diverses persones o a diverses coses (EC)

No és un bon mestre, perquè fa diferències entre els seus estudiants

permetre’s llibertats SV, demostrar, algú, amb les seves accions o la seva actitud, una familiaritat excessiva o impròpia envers un altre o els altres (EC)

Es permet llibertats amb el seu cap quan s’hauria de comportar d’una manera més professional / No et permetis tantes llibertats amb el teu pare, que se li acaba la paciència (També s’usa amb els quantificadors massa, més, tant, etc. en posició prenominal)

prendre’s llibertats

permetre’s llibertat (v.f.), donar llibertats (a algú) (inv.)

portar (algú) amb palmes d’or SV, obsequiar molt algú, tractar-lo amb grans demostracions d’afecte (A-M)

En aquell hotel porten els clients amb palmes d’or / Tant me som alegrat jo com dins sa casa he entrat; tant cunyada com cunyat me duien amb palmes d’or (cançó pop. mall.) (També s’usa amb la forma portar (algú) amb palmes i amb el verb dur) (A-M)

tractar (algú) com un rei, tractar (algú) com un senyor

portar-se bé (amb algú) (p.ext.)

prendre’s llibertats SV, demostrar, algú, amb les seves accions o la seva actitud, una familiaritat excessiva o impròpia envers un altre o els altres (EC)

Quines llibertats es pren, aquest mocós! / Últimament s’agafa moltes llibertats (També s’usa amb el verb agafar i amb els quantificadors massa, més, molt, tant, etc. en posició prenominal) (EC, *)

permetre’s llibertats

prendre’s llibertat (v.f.), donar llibertats (a algú) (inv.), prendre’s la llibertat (de fer alguna cosa) (p.ext.)

ANT

no voler peres (amb algú) SV, no voler tractes o baralles amb algú per por de sortir-ne perjudicat / no voler enfrontaments, sia per timidesa, precaució o respecte (A-M, R)

No vull peres amb ell perquè és un malcarat / Amb es senyor, l’amo en Xec no hi volia peres (*, A-M)

no mirar la cara (a algú)

no parlar (amb algú) (p.ext.), estar llest (per algú) (p.ext.), no passar-li de les dents (a algú) (p.ext.), no poder veure (algú) (p.ext.)

[Mall., Men. (A-M)]