TRACTANT-SE

en fet de SP, tractant de / en qüestió de tal cosa (R-M, A-M)

No té cap experiència en fet d’operacions de borsa / En fet de qualitats de vins és un bon entès (R-M)

en matèria (d’alguna cosa)

en matèria (d’alguna cosa) SP, quan es tracta de (IEC)

És molt delicat en matèria d’honor (IEC)

en fet de