TRACTANT

d’igual a igual SP, expressió amb què hom indica que algú tracta un altre com el seu igual, o que dues persones es tracten com a iguals (EC)

Parla al seu cap d’igual a igual / Acostuma a tractar son pare d’igual a igual (EC, *)

tractar (algú) de tu, dir (algú) de tu

braç a braç (p.ext.), de tu a tu (p.ext.)