TRACTAMENT

1. manera de tractar (algú o alguna cosa)

la vostra discreció SD, tractament honorífic que hom donava a certes autoritats i que corresponia al de discret (EC)

Deixem aquest afer a la vostra discreció

2. conjunt de mitjans higiènics, farmacològics i quirúrgics que es posen en pràctica per a guarir o alleujar una malaltia

en tractament SP, dit per a indicar que algú està sotmès a un procés de cura, teràpia, medicació, etc.

Portava molt de temps malalt, però ara està en tractament i sembla que cada dia es troba millor (S’usa normalment amb els verbs estar, posar, etc.)

posar-se bé (p.ext.), posar-se bo (p.ext.), en convalescència (p.ext.)