TRABUCABLE

de trabuc SP, dit dels vagons, vagonetes, etc., que hom descarrega tot trabucant-los com els camions de trabuc o els carros de trabuc (EC)

El seu camió és de trabuc