TRAÇAR

aixecar un pla SV, projectar i dibuixar un pla / prendre sobre el terreny les mesures necessàries per a traçar-lo (EC, IEC)

Al matí han vingut a aixecar un pla per a engrandir el magatzem