TRÀQUEA

canya del pulmó SN, nom popular de la tràquea (Fr)

Es va posar dos dits al coll i va senyalar on era la canya del pulmó