TRÀNSIT

de trànsit SP, dit esp. de la mercaderia que no paga drets d’entrada en un indret que no fa sinó travessar (IEC)

La importació queda suspesa fins a nova ordre i només es deixarà passar per la frontera les mercaderies de trànsit, o sigui, les que van destinades a altres països (R-M)

hora punta SN, hora de màxima intensitat de trànsit en una via determinada / franja horària del matí i del vespre en què la gent es desplaça per a dirigir-se a la feina o a casa (T, *)

Les vuit del matí és una hora punta. Hem de marxar més d’hora per no trobar trànsit / En aquest tram de la ronda sempre hi ha molt trànsit a les hores punta

hores punta (v.f.)