TRÀNGOL

mal bocí SN, esdeveniment difícil d’admetre (R-M)

Ja el planyo, si li ha tocat el mal bocí d’haver-se d’ocupar dels expedients de crisi / La mort del seu millor amic és un mal bocí que no pairà (R-M)

mal trago, mal pas, les de Caïm, os de mal rosegar, bocí de mal pair, bocí de mal empassar

dur de pair (p.ext.)

mal pas SN, situació difícil (R-M)

Ara es troba en un mal pas; si vol fer front a la situació li caldrà vendre’s la casa / Per fi se n’ha pogut sortir, del mal pas en què estava (R-M, *)

mal trago, les de Caïm, carreró sense sortida, mal bocí

mal trago SN, circumstància difícil d’admetre / mala notícia o desgràcia difícil de suportar (R-M, EC)

La mort del seu germà va ésser un mal trago; ho va sentir extraordinàriament / Amb aquell ensurt vam passar un mal trago (R-M)

mal bocí, mal pas, les de Caïm

[trago: mot no registrat a l’IEC]

passar-la negra SV, passar molts contratemps (R-M)

Amb la malaltia del seu pare la passa negra, sort que és molt valenta (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival)

passar-se-la malament, passar-les morades, veure l’orella al llop, veure-se’n de totes, cagar-la ben amarga, veure-se’n de tots colors, passar-les putes, passar-ne de seques i de verdes, passar-la magra, veure’s negre, fer-se’n set pedres, passar-la

passar-les negres (v.f.), fer veure els ulls verds (a algú) (inv.), les de Caïm (p.ext.)

passar-les morades SV, passar molts contratemps

En aquella època de misèria i de fam les va passar morades (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival)

passar-la negra, passar-se-la malament, passar-la magra, veure-se’n de tots colors, passar-les putes