TRÀFIC

tràfic de blanques SN, comerç efectuat amb dones que hom destina a la prostitució, esp. en un país estranger (IEC)

Han detingut els caps d’una xarxa de tràfic de blanques

mercat negre (p.ext.)