TOTALITAT

el món i la bolla SCoord, la totalitat / totes les coses (R-M, *)

No estan mai contents; tot els sembla poca cosa; es deuen pensar que se’ls ha de donar el món i la bolla per la poca feina que han fet! (R-M)