TORT

al gairó SP, obliquament, inclinat a un o altre cantó (R-M)

No suporta que el seu home deixi els llibres a la lleixa al gairó

de gairell, de costat

de gairó (v.f.)

de través SP, del revés / no de dret, segons una falsa direcció (R-M, EC)

Mirar de través / Fa dues passes bé i una de través (EC)

més tort que la justícia SA, es diu d’una cosa molt torta (A-M)

Aquest noi va més tort que la justícia

més tort que una tafarra, més tort que un cep

més tort que un cep SA, es diu d’una cosa molt torta (A-M)

Aquest arbre és més tort que un cep / Aquest nen puja més tort que un cep. Si els seus pares no hi posen remei, aviat els prendrà el pèl tant com vulgui

més tort que una tafarra, més tort que la justícia

més tort que una tafarra SA, molt tort (Fr)

Aquest cinturó és vell i més tort que una tafarra

més tort que la justícia, més tort que un cep