TORRÓ

barra de torrons SN, peça de torró de forma anàloga a la d’una rajola

Només queda una barra de torrons de Xixona (També s’usa amb el nom taula)

barra de torró (v.f.)