TORNAR

desfer el camí SV, tornar endarrere pel mateix camí / caminar en direcció inversa a la que se seguia abans (IEC, A-M)

Quan ha arribat al teatre s’ha adonat que havia perdut les entrades i ha hagut de desfer el camí per veure si les trobava / Ha hagut de desfer tot el camí (També s’usa amb la forma desfer tot el camí) (*, EC)

fer un pas endarrere, tornar sobre els seus passos

desfer camí (v.f.), fer camí (ant.), cuitar camí (ant.), passar camí (ant.), fer mitja volta (p.ext.)

fer mitja volta SV, (fer un) moviment semicircular pel qual algú o alguna cosa pren la posició oposada a la que tenia (EC)

Haurem de fer mitja volta i anar cap a la feina que, si no, farem tard / Nois! Mitja volta! (El verb fer es pot ometre en contextos imperatius)

desfer el camí (p.ext.)

tocar mare SV, tornar al lloc o punt de partida (R-M)

Després de viatjar durant tres mesos van estar molt contents de tocar mare; ja enyoraven la família / Un dels goigs de viatjar és també el moment de tocar mare (R-M)

viatge rodó (p.ext.)