TORNA

per torna SP, com a rèplica / més del just (R-M, *)

Donar un llonguet per torna / A més del pes, t’hi afegeixo dues pomes per torna, perquè et compensi que són petites (EC, R-M)

d’escreix

de torna (v.f.), amb tot això (p.ext.), a causa de (p.ext.), a conseqüència de (p.ext.)