TORN

donar la paraula (a algú) SV, donar l’autorització per a parlar en una reunió, assemblea, etc.

Després de l’exposició, el moderador va donar la paraula als assistents perquè fessin preguntes a l’orador / Va concedir la paraula al primer que la va demanar (També s’usa amb el verb concedir)

prendre la paraula (inv.), recobrar la paraula (inv.), tenir la paraula (inv.), demanar la paraula (inv.)

ésser mà SV, en certs jocs, esp. de cartes, ésser el primer dins l’ordre en què han de jugar els diferents jugadors / en certs jocs de cartes o de fitxes, ésser el primer en l’ordre dels jugadors (IEC, EC)

Jo era mà i es va avançar a tirar l’altre, per això va ser una partida nul·la (R-M)

tenir la mà

guanyar (alguna cosa) per mà (p.ext.)

tenir la mà SV, al joc de naips, tocar tirar seguint l’ordre / en certs jocs, esp. de cartes, ésser el primer dins l’ordre en què han de jugar els diferents jugadors (R-M, IEC)

No et toca tirar a tu; és en Pere qui té la mà; seguim la dreta (R-M)

ésser mà

guanyar (alguna cosa) per mà (p.ext.)