TORBAT

cor malalt SN, cor torbat per una passió (EC)

Des que va conèixer l’Èlia, té el cor malalt