TOPAR-SE

trobar-se up a up SV, trobar-se front a, de cara / topar-se, envestir-se (IEC, A-M)

Tots dos estaven d’esquena, s’han girat alhora i s’han trobat up a up

de cara (p.ext.), de front (p.ext.)