TOMBAR

tombar (alguna cosa) de quilla SV, fer inclinar una embarcació sobre un dels seus costats fins que pel costat oposat la quilla resti descoberta per damunt de la superfície de l’aigua (EC)

Van tombar la nau de quilla (Només s’usa amb noms que denoten embarcacions com a complement)