TOLERANT

tenir la consciència molt ampla SV, tenir la consciència poc estricta; ésser tolerant (IEC)

Ell té la consciència molt ampla. No és gaire estricte amb la seva filla

tenir la màniga ampla (p.ext.), ésser de la màniga ampla (p.ext.), tenir la mà blana (p.ext.), tenir la consciència feta amb eixamples (p.ext.)

tenir la màniga ampla SV, ésser tolerant / ésser molt indulgent (IEC, *)

L’Eulàlia té la màniga ampla, tot li està bé

ésser de la màniga ampla, tenir la mà blana

ésser de la màniga estreta (ant.), passar bou per bèstia grossa (p.ext.), tenir la consciència molt ampla (p.ext.)