TITELLA

(fig.)

conill de guix SN, persona que és menys del que aparenta / persona que no té idees pròpies (R-M, A-M)

Aquest presumeix molt de persona important i, si el coneguessis, no és sinó un conill de guix; no té cap altura (R-M)

ésser un titella (algú), ésser un paperina

ésser un ningú (p.ext.), no ésser ningú (p.ext.)