TEXTUALMENT

al peu de la lletra SP, atenent no a l’esperit sinó a la lletra (IEC)

Vaig complir les instruccions al peu de la lletra / Li van comentar que per a guanyar una aposta havia de jugar-s’hi tots els diners i com que ho va seguir al peu de la lletra es va arruïnar (EC, *)

punt per punt, mot a mot, a la lletra

fil per randa (p.ext.), amb tots els ets i uts (p.ext.)

mot a mot SN, de paraula en paraula, sense deixar cap mot / expressió usada per a indicar que hom reprodueix una comunicació oral o escrita amb estricta exactitud (A-M, EC)

Mot a mot va dir: «No permetré que ningú t’arraconi» i es va acabar la telenovel·la

al peu de la lletra, punt per punt, cosa per cosa, pèl per pèl

mot per mot (v.f.)