TESTIMONI

haver-hi moros a la costa SV, haver-hi testimonis que no convenen (R-M)

Ara no en parlem, hi ha moros a la costa; aquell fa semblant de treballar, però ens està escoltant / Calleu!, calleu! Em sembla que hi ha moros a la costa (R-M)

haver-hi roba estesa, haver-hi paper blanc

haver-hi paper blanc SV, haver-hi infants o persones innocents davant les quals no convé dir certes coses perquè podrien escandalitzar-se o anar-ho a contar inoportunament (A-M)

Després t’ho explicaré, ara no puc perquè hi ha paper blanc

haver-hi roba estesa, haver-hi moros a la costa

haver-hi roba estesa SV, haver-hi present algú, davant qui no convé de parlar d’alguna cosa; sobretot haver-hi infants innocents o gent incauta que podria repetir allò que sentís (A-M)

Aneu amb compte en parlar; hi ha roba estesa; no m’agrada que els infants sentin aquesta conversa / —No me’n puc avenir de sa feta que m’has contat. —No puc xerrar més clar perquè hi ha roba estesa (R-M, R)

haver-hi moros a la costa, haver-hi paper blanc

tant de culpa SN, testimoni extret d’un procés judicial quan se’n segueix responsabilitat contra un testimoni per les seves declaracions, per tal d’instruir el sumari i deduir el caràcter delictiu (EC)

Avui s’avaluarà el tant de culpa