TERRITORI

reserva natural SN, espai natural d’extensió reduïda i de gran interès científic, la protecció de la qual es fa per a preservar íntegrament el conjunt d’ecosistemes naturals que conté o d’alguna de les seves parts (IEC)

No s’hi pot caçar perquè van declarar aquesta zona reserva natural

parc natural (p.ext.), parc nacional (p.ext.), parc zoològic (p.ext.)

terra de ningú SN, en temps de guerra, territori no ocupat ni dominat per cap de les parts bel·ligerants (EC)

Com que no era un poble clau en la conquesta va quedar com a terra de ningú

ésser roba de genovesos (p.ext.)