TERRA

1. part sòlida de la Terra (en contraposició a l’aire i a l’aigua)

terra endins SN, allunyant-se de la mar (EC)

Quan van arribar a l’illa, van començar a caminar i es van perdre terra endins

mar endins (ant.), alta mar (ant.), mar gran (ant.), terra ferma (p.ext.)

terra ferma SN, porció gran de terra, que no és illa, que se té amb un continent / terra d’extensió considerable, continental (A-M, EC)

Després de vuit hores en mar, ja tenia ganes de tornar a terra ferma (R-M)

alta mar (ant.), mar gran (ant.), terra endins (p.ext.)

2. superfície de la terra

terra a terra SN, molt arran de terra (IEC)

L’estiraren terra a terra per tal de fer-li la respiració artificial (R-M)

a peu pla, a ras de terra

terra terra (v.f.), passar ras (p.ext.), arran de (p.ext.)

terra de mala petja SN, terra on fa de mal caminar (IEC)

És un terra de mala petja. Si vas amb un calçat de sola prima, se’t claven les pedretes a la planta del peu

de mal trepig

de bon trepig (ant.), camí de mala petja (p.ext.), camí de cabres (p.ext.)

3. sòl vegetal

peça de terra SN, una porció de terra de conreu (R-M)

Ha comprat un bosc i una peça de terra amb ametllers (R-M)

de cultiu (p.ext.), de conreu (p.ext.), un pam de terra (p.ext.)

terra agra SN, terra que és dolenta de treballar (EC)

És una parcel·la de terra agra i no s’hi pot conrear res

terra alberenca SN, terra lleugera, sorrenca (EC)

Aquesta planta no sobreviurà en terra alberenca

[alberenc: mot no registrat a l’IEC]

terra alta SN, terra que té l’aigua subterrània relativament endins (EC)

Aquí no hi trobareu aigua perquè és terra alta

terra baixa (ant.)

terra baixa SN, terra que té l’aigua subterrània a poca profunditat (EC)

Com que és terra baixa, per trobar aigua hauran de perforar a poca profunditat

terra alta (ant.)

terra grassa SN, terra que té molt gruix sense roques (EC)

Com que van plantar la tenda sobre terra grassa no van tenir cap problema per clavar els claus

terra magra (ant.)

terra magra SN, terra que té poc gruix, que té roca molt a prop de la superfície (EC)

La bandera no es pot clavar perquè és terra magra

terra prima

terra grassa (ant.)

terra prima SN, terra que té poc gruix, que té roca molt a prop de la superfície (EC)

Van excavar i van trobar roca de seguida perquè era un terreny de terra prima

terra magra

un pam de terra SQ, una petita porció de terra (IEC)

No hi ha un pam de terra sense regar (IEC)

peça de terra (p.ext.)