TERMINI

a termes SP, ajornant el pagament / (dit per a referir-se a la) modalitat de crèdit al consum per la qual el pagament d’una compra es fa efectiu, en una part o en la totalitat, a poc a poc, per mitjà de successius lliuraments que són determinats al moment d’efectuar-se l’operació (R-M, IEC)

Això es pot vendre a termes (Fr)

a terminis, a crèdit, a espera

a terme (v.f.)

donar (algun temps) de coll (a algú) SV, donar un termini (EC)

Va donar dues setmanes de coll als ocupes perquè desallotgessin l’edifici / Li va donar deu dies de coll per acabar la feina; però és un termini massa curt i mai no l’acabarà (*, R-M)

donar (algun temps) de temps (a algú)

tenir (algun temps) de coll (inv.)

donar (algun temps) de temps (a algú) SV, donar un termini

Li va donar dos minuts de temps per a justificar una resposta de l’examen, si no ho aconseguia suspendria / Li va donar dues hores de temps per anar i tornar

donar (algun temps) de coll (a algú)

tenir (algun temps) de temps (inv.)

prendre’s (algun temps) de coll SV, prendre’s un termini (EC)

S’ha pres quinze dies de coll a canvi de les vacances que li deuen (També s’usa amb el verb agafar)

tenir (algun temps) de coll, prendre’s (algun temps) de temps, tenir (algun temps) de temps

prendre’s (algun temps) de temps SV, prendre’s un termini (EC)

S’ha pres uns minuts de temps per decidir on aniria a celebrar el cap d’any / S’ha pres uns mesos de temps per dedicar-se al bebè (També s’usa amb el verb agafar i amb la forma prendre’s tot el temps)

prendre’s (algun temps) de coll, tenir (algun temps) de temps, tenir (algun temps) de coll

tot el temps del món (p.ext.)

tenir (algun temps) de coll SV, tenir un termini (EC)

Tens tres mesos de coll per a tornar-me la resposta / Tenir pocs dies de coll per a pagar (Fr, EC)

prendre’s (algun temps) de coll, tenir (algun temps) de temps, prendre’s (algun temps) de temps

donar (algun temps) de coll (a algú) (inv.)

tenir (algun temps) de temps SV, tenir un termini per a fer alguna cosa

Tens dues setmanes de temps per a presentar el projecte / Tens de temps fins dimarts

tenir (algun temps) de coll, prendre’s (algun temps) de coll, prendre’s (algun temps) de temps

donar (algun temps) de temps (a algú) (inv.)