TENYIR

tenyir (alguna cosa) a l’ample SV, tenyir peces de roba esteses en tota la seva amplària (EC)

Vam tenyir aquella catifa a l’ample (Només s’usa amb noms que denoten teixits com a complement)

tenyir (alguna cosa) a la plana

tenyir (alguna cosa) a la corda SV, tenyir peces de roba arrugades en el sentit de la seva llargària (EC)

Vam tenyir totes aquelles peces de roba a la corda (Només s’usa amb noms que denoten teixits com a complement)

tenyir (alguna cosa) a la plana SV, tenyir peces de roba esteses en tota la seva amplària (EC)

Vam tenyir la flassada a la plana (Només s’usa amb noms que denoten teixits com a complement)

tenyir (alguna cosa) a l’ample