TENSIÓ

alta tensió SN, tensió superior a 250 V, i generalment de milers de volts, destinada al transport d’energia elèctrica a través de línies, anomenades, per això, d’alta tensió (EC)

Vigileu amb aquells cables d’alta tensió / Volen instal·lar-hi una línia d’alt voltatge (També s’usa amb la forma alt voltatge)

baixa tensió (p.ext.)

baixa tensió SN, tensió inferior als 250 V (generalment de 110, 127 i 220 V), destinada a la distribució d’energia elèctrica als abonats (EC)

Era una distribució d’energia de baixa tensió (També s’usa amb la forma baix voltatge)

alta tensió (p.ext.)

en estat de guerra SP, dit per a referir-se a una situació de tensió

El departament està en estat de guerra / En David i en Víctor sempre estan en estat de guerra

poder-se tallar l’aire (p.ext.), estar que trina (alguna cosa) (p.ext.), mala maror (p.ext.), córrer mals aires (p.ext.), mar de fons (p.ext.)