TENDRE

en herba SP, sense espigar / es diu del blat i altres llavors quan no han arribat encara a la maduresa (R-M, IEC)

L’alfals per al bestiar s’ha de segar en herba. No esperis que s’assequi / Segà el blat en herba (S’usa normalment amb els verbs ésser, segar, etc.) (R-M, EC)

tendre com un all SA, es diu de les coses molt tendres (A-M)

Aquesta verdura és tendra com un all, gairebé es desfà a la boca

tendre com una verdolaga

tendre com una verdolaga SA, es diu de les coses molt tendres (A-M)

Ens van servir una col tendra com una verdolaga: gairebé es fonia a la boca

tendre com un all