TENDIR

tenir tirada SV, tendir / tenir inclinació per una professió, un estat, etc. (R-M, *)

Té tirada per les tasques benèfiques (R-M)

estimar-se més (p.ext.)