TEMPTEJAR

mirar de quin costat bufa el vent SV, orientar-se, informar-se (R-M)

Abans d’entrar a la reunió, seria convenient mirar de quin costat bufa el vent per tal de no dir res fora de lloc

mirar de quin costat ve el vent, sondar el terreny, prendre el pols (a alguna cosa)

mirar de quin costat ve el vent SV, observar el curs dels esdeveniments per conformar-hi la conducta (IEC)

Abans no et decideixis a parlar, mira de quin costat ve el vent; en segons quines situacions no es pot ser inoportú (R-M)

sondar el terreny, mirar de quin costat bufa el vent, prendre el pols (a alguna cosa)

sondar el terreny SV, assegurar-se de l’estat d’una cosa abans d’obrar o de prendre una determinació (EC)

Abans de demanar un augment de sou al seu cap va sondar el terreny per saber si estava de bon humor i si era el moment adequat de fer-ho (També s’usa amb el verb sondejar)

mirar de quin costat bufa el vent, mirar de quin costat ve el vent, prendre el pols (a alguna cosa)