TEMPTAR

ballar-li l’aigua als ulls (a algú) SV, temptar / excitar el desig d’algú (Fr, *)

Als seus companys els ballava l’aigua als ulls quan els explicava la sensació que va tenir practicant esports d’aventura

fer denteta (a algú)

fer babarotes (a algú) SV, mostrar, fer a la vista d’algú coses que li desperti un desig / fer ostentació de coses que es posseeixen, per fer gana o enveja a aquells qui no les poden posseir (EC, A-M)

Com que sap que no en pot menjar, fa babarotes al seu germà per fastiguejar-lo / Ja saps que no pot menjar dolços; doncs, no li facis babarotes ensenyant-li aquest pastís (*, R-M)

fer miroies (a algú), fer denteta (a algú), fer dents (a algú), fer venir salivera (a algú)

fer denteta (a algú) SV, fer a la vista d’algú quelcom que li desperti un desig (R-M)

Sap que no pot menjar xocolata i es dedica a fer denteta a son germà / Quan el veia festejant amb la Rosa, li feia denteta / Les efusions dels nuvis li feien denteta (*, IEC, EC)

fer babarotes (a algú), fer es ulls verds (a algú), fer dents (a algú), fer venir salivera (a algú)

fer dentetes (a algú) (v.f.), passar-li (alguna cosa) pels nassos (a algú) (p.ext.), ballar-li l’aigua als ulls (a algú) (p.ext.)

fer dents (a algú) SV, fer molta gana, desig, enveja (A-M)

Ell sabia que ensenyant-me el llibre em feia dents i no se’n va estar

fer denteta (a algú), fer es ulls verds (a algú), fer babarotes (a algú), fer saliva (a algú)

fer es ulls verds (a algú) SV, fer enveja a algú (R)

Com que sabia que no podia menjar dolç n’hi menjava davant per fer-li es ulls verds

fer denteta (a algú), fer dents (a algú)

[Palma de Mall. (A-M)]

fer venir aigua a la boca (a algú) SV, fer venir un gran desig d’alguna cosa / pensant en un vianda o parlant-ne, imaginar-se que hom ja l’assaboreix (IEC, EC)

Aquests albercocs tan madurs fan venir aigua a la boca / Només mirar aquells préssecs li feia venir aigua a la boca / El viatge que ha explicat m’ha fet venir aigua a la boca; tinc ganes d’anar-hi (*, R-M, R-M)

fer venir salivera (a algú), fer denteta (a algú)

posar-li la mel a la boca (p.ext.), fer-se-li les dents llargues (a algú) (p.ext.), fer-se-li la boca aigua (a algú) (p.ext.)

[Barc. (A-M)]

fer venir salivera (a algú) SV, excitar granment l’apetit, un desig / despertar l’apetit de quelcom (IEC, R-M)

Tot i que l’enveja no és mai sana, certs comportaments fan venir salivera / Veure com aquella noia tan guapa se li insinuava li va fer venir salivera

fer saliva (a algú), fer venir aigua a la boca (a algú)

ésser pecat mortal (p.ext.)