TEMPLE

casa d’oració SN, temple, edifici sagrat

Viuen davant de la casa d’oració

casa de Déu, casa del Senyor

casa professa (p.ext.)

lloc sagrat SN, lloc dedicat al culte diví / església, capella, etc. (R-M, IEC)

Es comportava de manera molt irreverent en el temple, sense reparar que es trobava en lloc sagrat (R-M)

casa de Déu

acollir-se a sagrat (p.ext.)