TEMPESTA

desfet de temps SN, gran tempestat (EC)

Hi ha hagut un desfet de temps que ha ocasionat grans catàstrofes

temps de llops, bàtec d’aigua, cop d’aigua, cop de pluja

córrer un temps (p.ext.), mal temps (p.ext.), cordonada de sant Francesc (p.ext.)

tocar a temps SV, tocar les campanes quan venia tempesta, sia per conjurar-la o per indicar que el sacerdot començava les pregàries oportunes per a allunyar-la (EC)

El campanar toca a temps. Això vol dir que ve tempesta