TEMPERATURA

temperatura basal SN, la temperatura del cos d’un individu en dejú, en repòs i en un ambient d’uns 20°C (EC)

Tenia la temperatura basal correcta