TELEVISOR

caixa tonta SN, expressió usada per a referir-se a l’aparell receptor de televisió

Es passen el dia davant de la caixa tonta, sense fer res de profit

la pantalla petita (p.ext.)

[tonto: mot no registrat a l’IEC]