TELESCOPI

ullera de llarga vista SN, nom popular del telescopi / ullera per a l’observació terrestre (Fr, IEC)

Amb l’ullera de llarga vista va poder observar els cràters de la Lluna amb tots els detalls