TEIXIT

a dret fil SP, en la direcció dels fils de trama o d’ordit / en la direcció del fil o la fibra d’un teixit (IEC, EC)

Fes la costura a dret fil; si la fas al biaix s’estiregassarà / Tallar una roba a dret fil (R-M, IEC)

en línia recta