TEATRE

acte sacramental SN, peça dramàtica en un acte, de caràcter al·legòric, l’objecte de la qual és l’exaltació de l’eucaristia (EC)

Es va inspirar en un acte sacramental per a escriure aquella obra / Faig un treball sobre l’estructura temporal en els actes sacramentals de l’edat mitjana

art dramàtic SN, art d’interpretar el teatre (EC)

Vull anar a l’escola d’art dramàtic

casa de les comèdies SN, teatre / edifici destinat a la representació d’obres dramàtiques (EC, *)

Els agradava visitar la casa de les comèdies quan disposaven de temps

les taules SD, l’escenari; fig., el teatre (Fr)

X ha abandonat les taules (Fr)